Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

KẾT QUẢ THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN KHÔNG XUỐNG BÌU Ở TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI

Email In PDF.
KẾT QUẢ THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN KHÔNG XUỐNG BÌU Ở TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI
Lê Minh Trác*, Trần Ngọc Bích**, Nguyễn Phú Đạt***
*  Trung tâm Chăm sóc& Điều trị Sơ sinh- BV Phụ sản Trung ương
* *Khoa ngoại Nhi BV Hữu Nghị Việt Đức- Hà Nội
***Bộ môn Nhi trường ĐHY Hà Nội
Tóm tắt:
Tinh hoàn không xuống bìu (THKXB)  nếu được điều trị sớm có kết quả tốt. Mục tiêu: 1.Theo dõi sự di chuyển của THKXB trong năm đầu . 2. Đánh giá kết quả điều trị THKXB ở trẻ dưới 2 tuổi. Đối tượng: Gồm 360 trẻ có THKXB được theo dõi từ sơ sinh tới 2 tuổi.Phương pháp: Mô tả, có can thiệp và theo dõi dọc.Kết quả: Theo dõi di chuyển  tinh hoàn (TH) của360 trẻ (174 đủ tháng, 186 non tháng), 233/360(64,7%) trẻ TH tự xuống bìu, 165/186(88,7%) non tháng tự xuống, 68/174(39,0%) trẻ đủ tháng tự xuống. Điều trị HCG cho 99 trẻ với 124 THKXB: Tinh hoàn xuống bìu hoàn toàn 38/124(30,6%), xuống 1 phần 34/124(27,4%), không xuống 52/124(41,9%). Mổ 47 tinh hoàn ở ống bẹn và 20 ở lỗ bẹn nông thành công 100%: Mổ không thấy 2 tinh hoàn, 13 tinh hoàn ở ổ bụng và lỗ bẹn sâu: hạ xuống bìu 9/13, xuống 1 phần 2/13, cắt bỏ 2/13,  không gặp biến chứng phẫu thuật.Kết luận:THKXB ở trẻ non tự xuống bìu nhiều hơn trẻ đủ tháng. Điều trị HCG thành công 30,6%,phát hiện sớm và điều trị THKXB trước 2 tuổi cho tỷ lệ thành công cao.
Từ khóa: Tinh hoàn không xuống bìu.
RESULT OF FOLLOWING AND TREATMENT OF CRYPTORCHIDISM IN BOYS UNDER 24 MONTHS
Le Minh Trac*, TranNgoc Bich**, Nguyen Phu Dat***
*Neonatal Center in National hospital for obstetric and gyneacology
**Pediatric surgerncy department in Viet Duc hospital- Ha Noi
***Pediatric department in Ha Noi Medical university
Abtract:
Early treatment for cryptorchidism would give the good result. Objectives:1. To follow up spontenous descent of testis in the first year, 2. To evaluate the results of treatment of crytorchidism in boys <2 years of age.  Subjects: 360 cases with undescended testes were followed up from birth to 2 years. Methods: a descriptive study, with repairing and following up. Results: reexamined 360: 174 cases were fullterm, 186 preterm. 233/360( 64,7%) cases spontenously descended, 127/360(35,3%) undescended. The preterm descended 165/186(88,7%), the term 68/174(39,0%). Hormonal therapy for 99 cases with 124 undescended testis: descended 38(30,6%), partly descended 34(27,4%), undescended 52(41,9%). There were 20 testes in extrainguinal ring and 47 inguinal canal, Orchidopexy successed in 100%. Did not find 2 testes, 13 testes in intrainguinal ring and abdomen, that successes in 9/13, imperfectly 2/13, moved out 2/13. Had not seen any side effects.Conclution: Cryptorchidism descended spontenously in preterm boys more than term. HCG therapy successes 30,6%. Finding and Treatting cryptorchidism in children <2 years had high successful rate
Key words:Cryptorchidism
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tinh hoàn không xuông bìu là một dị tật phổ biến ở trẻ nam. Theo nghiên cứu của nhiều tác giả tỉ lệ mắc ở trẻ mới sinh là 3-5%, ở trẻ non tháng 17-36%. Tới khi 3 tháng tuổi có tới 70% TH tự xuống bìu và tỉ lệ THKXB lúc này còn khoảng 0,8 – 1 %, sau đó tinh hoàn hầu như không di chuyển xuống nữa [1,2,3].Trẻ non tháng, thấp cân,  hoặc trẻ có TH ở vị trí tương đối thấp thì dễ xuống bìu hơn[4]. Những bằng chứng đã chỉ ra rằng THKXB gây ra những biến chứng: giảm khả năng sinh sản, vô sinh, nguy cơ ung thư hóa, xoắn tinh hoàn, chấn thương và tác động xấu tâm lí khi lớn. Trên thế giới việc điều trị nội khoa bằng HCG từ năm 1930 cho tới nay, nhưng hiện phác đồ vẫn còn chưa thống nhất. Tại châu Âu ưu tiên sử dụng HCG, GnRH hoặc phối hợp cả hai cho tỉ lệ thành công từ 14 – 65 %, sau 3 tuổi thấy đáp ứng tốt hơn trước 3 tuổi[1]. Điều trị ngoại khoa tuổi mổ hạ tinh hoàn theo Campell 1950 – 1967 là 6 tuổi. Nhưng  nghiên cứu của Melgen 1981, Hadziselimovic 1983 đã chỉ ra rằng các tinh nguyên bào sẽ bị thoái hóa nhanh chóng từ 2 tuổi[5], từ đó các tác giả đề nghị mổ trước tuổi này.
Tại Việt Nam theo Nguyễn Thị Ân ( 2000 ) điều trị nội khoa bằng HCG đã  hạ tinh hoàn xuống bìu hoàn toàn 22,2 %. Điều trị ngoại khoa thường muộn, tại các bệnh viện lớn tỷ lệ mổ trước 2 tuổi còn thấp dưới 10 %, tuổi mổ trung bình thường từ 5,8 – 13,6 tuổi[6,7,8]. Trong nước, chưa có công trình nào nêu vấn đề chẩn đoán THKXB sớm sau sinh và công bố kết quả điều trị trước 2 tuổi. Do vậy, để đánh giá tỷ lệ TH tự xuống bìu ở trẻ dưới 1 tuổi và đánh giá kết quả điều trị tinh hoàn không xuống bìu trẻ trước 2 tuổi chúng tôi tiến hành đề tài này với 2 mục tiêu :
1. Theo dõi sự di chuyển của THKXB trong năm đầu
2. Đánh giá kết quả điều trị sớm ở trẻ dưới 2 tuổi
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Đối tượng:
Trẻ sinh ra tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ tháng 1/ 2010 – 1/ 2012  được khám phát hiện, theo dõi có THKXB ngay từ sau sinh. Loại trừ những trường hợp không rõ giới tính, không đến khám lại, hoặc  tử vong.
2.2.Phương pháp nghiên cứu :
-Nghiên cứu mô tả có can thiệp và theo dõi dọc.
Cỡ mẫu: Tính theo công thức:
Với p =0,03, sai số E= 0,004, độ tin cậy 95%, cần theo dõi 200 - 250 trẻ có THKXB sau sinh, trong nghiên cứu này chúng tôi theo dõi 360 trẻ.
Mục tiêu 1:
 Khám tất cả trẻ nam, ghi nhận những trường hợp có THKXB, siêu âm xác định vị trí, kích thước tinh hoàn.
Thời điểm khám ngay tuần đầu sau sinh, sau đó định kỳ 3 tháng khám lại 1 lần.
Mục tiêu 2:
Chỉ định điều trị nội khoa :
Khi trẻ 12 tháng tuổi, không kèm dị tật như thoát vị bẹn, nước màng tinh hoàn. Sử dụng phác đồ Job tiêm bắp 300 đv/1 lần, tuần 3 lần, 7 mũi, nhắc lại sau 1,5 – 2 tháng nếu tinh hoàn vẫn chưa xuống.
Chỉ định điều trị ngoại khoa :
+Trẻ điều trị nội nhưng tinh hoàn vẫn chưa xuống bìu;
+Trẻ dưới 12 tháng tuổi có kèm theo dị tật thoát vị bẹn mổ hạ luôn tinh hoàn.
Đánh giá kết quả điều trị nội :
+ Kết quả tốt : Tinh hoàn xuống hoàn toàn nằm ở bìu.
+ Kết quả khá: Xuống nhưng dừng lại trên đường di chuyển xuống bìu
+ Không kết quả: Không xuống vẫn ở nguyên vị trí.
Đánh giá kết quả điều trị ngoại :
-                      Tốt là tinh hoàn ở túi bìu
-                      Trung bình là nằm lỗ bẹn ngoài đến gốc dương vật
-                      Xấu là nằm ống bẹn trở lên hoặc phải loại bỏ
Xử lí số liệu theo phần mền EPI INFO 6.04.
III.KẾT QUẢ
1.                  Diễn biến tự nhiên THKXB.
Bảng 1: Kết quả phân bố bệnh nhân theo tuổi thai.
Tuổi thai
Số trẻ có THKXB
TH tự xuống
Tỉ lệ %
Đủ tháng
174
68
39,0%
Non tháng
186
165
88,7%
Tổng số
360
233
64,7%
Nhận xét
-Trẻ non tháng có tinh hoàn tự xuống bìu (88,7%) nhiều hơn trẻ đủ tháng(39%)
Bên phải 53 (42,7%); bên trái 39 (30,7%); hai bên 35(27,6%)
Tinh hoàn sờ thấy 145/162(89,5%); Tinh hoàn không sờ thấy 17/162(10,5%)
2. Kết quả điều trị
 Bảng 2: Số THKXB được điều trị
Số bệnh nhân điều trị
n
%
Điều trị nội
99
78
Mổ sau điều trị nội, TH không xuống
56
44,1
Mổ kèm thoát vị bẹn
7
5,5
Mổ không có điều trị nội
13
10,2
Đang tiếp tục theo dõi
7
5,5
Tiêm 1 đợt không khám lại
1
0,7
 
Nhận xét
 Số BN được điều trị nội 99/127 (78 %), đã mổ 56/127 (44,1% , chưa điều trị 7 (5,3 %)
Bảng 3: Kết quả điều trị nội khoa
Vị trí THKXB
Số tinh hoàn
Xuống bìu hoàn toàn
Xuống một phần
Không xuống
Lỗ bẹn nông
41(33,1%)
32 ( 78,0 % )
0
9 ( 22,0% )
Ống bẹn
66(53,2%)
6 ( 9,1 % )
25 ( 37,9 % )
35 ( 53,0 % )
Lỗ bẹn sâu và ổ bụng
17(13,7%)
0
9( 52,3 % )
8 ( 47,7 % )
Tổng số
124(100%)
38 ( 30,6 % )
34( 27,4 % )
52 ( 41,9 % )
Nhận xét
Tinh hoàn ở thấp kết quả điều trị tốt hơn ở vị trí cao.
 Kết quả theo thể lâm sàng
  Có 107 THKXB sờ thấy, điều trị nội xuống 38( 35,5 %), 17 không sờ thấy không thấy xuống hoàn toàn.
Bảng 4: Kết quả khi điều trị ngoại
Vị trí
Số tinh hoàn
Xuống và cố định vào bìu
Xuống một phần
Không tìm thấy
Lỗ bẹn ngoài
20
20 ( 100 % )
0
0
Ống bẹn
47
47 ( 100 % )
0
0
Lỗ bẹn trong đến ổ bụng
15
9
2TH mổ thì hai +2TH cắt bỏ
2
Mổ kèm thoát vị bẹn
7
7
0
0
Nhận xét
 Với 69 THKXB sau điều trị nội và 13 THKXB chưa điều trị nội, thì chúng tôi thấy tỉ lệ hạ tinh hoàn ở vị trí lỗ bẹn nông và ống bẹn là 100 % , tinh hoàn ở ổ bụng và lỗ bẹn sâu mổ hạ được 9/13 , và 2 tinh hoàn không tìm thấy, 2 cắt bỏ.
Biến chứng ngoại khoa hiện chưa gặp ngoài 2 trường hợp hạ được xuống một phần, chờ mổ thì 2.
IV/ BÀN LUẬN
1.Diễn biến tự nhiên: Trong thời gian 2 năm chúng tôi có 360 trẻ THKXB tới khám, 174 trẻ đủ tháng, 186 trẻ non tháng. Theo diễn biến tự nhiên ở trẻ non tháng THKXB trong năm đầu tự xuống 88,7%, đủ tháng xuống 39,0%, tổng số cả hai nhóm 64,7%, kết quả bảng 1. Nghiên cứu Preiksa R.T và cộng sự (2005) theo dõi 68 trẻ THKXB sau sinh thấy trong năm đầu tự xuống bìu 51/68(75%), trẻ non tháng xuống nhiều hơn trẻ đủ tháng OR= 3,17[4]. So với tác giả này chúng tôi cũng thấy tương tự. Tại sao trẻ non tháng lại tự xuống bìu nhiều hơn có thể do trong thời kỳ bào thai TH  xuống bìu ở tháng thứ 7 và hoàn tất 2 tháng cuối thai kỳ. Vậy nếu trẻ non tháng sau khi ra đời TH vẫn tiếp tục quá trình xuống tự nhiên như trong thai kỳ.
2. Kết quả điều trị:Vì sao chúng ta phải điều trị THKXB sớm. Những công trình nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng thuyết phục khi tinh hoàn từ lỗ bẹn nông đến ổ bụng thì không thể tạo được tinh trùng. Nếu tinh hoàn được hạ xuống bìu có nhiệt độ thấp hơn cơ thể 2 độ C thì số lượng tinh nguyên bào được cải thiện rõ rệt. Vì vậy để đảm bảo chức năng và tránh biến chứng chúng ta cần phải hạ tinh hoàn xuống bìu. THKXB một bên thường chiếm từ 75 – 80 %, Nguyễn Thị Ân ( 2000 ) thấy THKXB hai bên 25,6 %, của chúng tôi 27,6 % như vậy cũng phù hợp với các tác giả. Riêng vị trí tinh hoàn nằm ở lỗ bẹn ngoài Nguyễn Thị Ân có 2,7 %, ổ bụng 31,3 %, lỗ bẹn trong19,6 % trong khi đó chúng tôi thấy vị trí ở lỗ bẹn ngoài là 33,1 %, ổ bụng và lỗ bẹn trong 13,7%. Như vậy TH ở lỗ bẹn ngoài chúng tôi cao hơn, TH ở lỗ bẹn sâu và ổ bụng chúng tôi thấp hơn rất nhiều. Sở dĩ như vậy có thể do chúng tôi khám và tư vấn tầm quan trọng của việc theo dõi và điều trị sau khi sinh nên những trường hợp mà tinh hoàn ở lỗ bẹn ngoài gia đình vẫn đưa trẻ tới khám làm cho tỉ lệ này cao. Còn của Nguyễn Thị Ân và các tác giả trong nước, phải chăng khi gia đình không thấy tinh hoàn thì mới đưa trẻ tới khám, còn tinh hoàn ở lỗ bẹn nông họ sờ thấy và nghĩ sẽ xuống nên không đưa tới khám [1,6,7,8].
Mục đích điều trị là đưa tinh hoàn xuống bìu để bảo vệ chức năng và tránh biến chứng sau này. Từ nhiều năm nay có 2 phương pháp điều trị đó là Hormon ( HCG, GnRH ) và phẫu thuật hạ tinh hoàn. Không có nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên nào giữa 2 biện pháp này. Chính vì vậy ở Mỹ ưu tiên mổ hạ tinh hoàn nhiều hơn, Châu Âu ưu tiên Hormon trước, nếu không thành công, sẽ mổ hạ tinh hoàn. Nhiều tác giả thông báo tỉ lệ thành công của điều trị nội khoa rất khác nhau từ 14 – 65 %, nó phụ thuộc vào vị trí của tinh hoàn, điều trị 1 thuốc hay phối hợp 2 thuốc, nhưng gộp lại thì tỉ lệ xuống bìu của tinh hoàn khỏang 20 – 25 %[1,4,11]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy xuống hoàn toàn 30,6 %, nhưng chủ yếu những trường hợp ở lỗ bẹn ngoài xuống bìu 78,0 %, ống bẹn 9,1 %, lỗ bẹn sâu và ổ bụng chưa thấy trường hợp nào mà chủ yếu xuống một phần. Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với Nguyễn Thị Ân (2000 ) ở lỗ bẹn ngoài có 4 tinh hoàn sau điều trị HCG xuống 3, ống bẹn xuống 8,4 %, lỗ bẹn trong và ổ bụng xuống một phần 79,2 %. Có thể đây chính là vấn đề thuận lợi cho phẫu thuật nếu điều trị nội không thành[1].
Mổ thì có làm hồi phục chức năng tinh hoàn hay không? Hiện nay còn thiếu nghiên cứu đối chứng, tuy vậy xu hướng mổ sớm vẫn được nhiều tác giả đồng tình. Tại Mỹ, năm 1986 khuyến cáo mổ khi trẻ 4-6 tuổi, nhưng đến năm 1996 thì lại khuyến cáo mổ lúc1 tuổi vì THKXB vẫn bình thường lúc 1-2 tuổi và bắt đầu thoái hóa nhanh chóng sau 2 tuổi. Kollin C (2006 ) theo dõi sau mổ từ 1-2 năm thấy rằng những trẻ mổ trước 2 tuổi có thể tích tinh hoàn to hơn rõ rệt so với mổ sau 2 tuổi[12]. Okuyama A và cộng sự ( 1989 ) thấy rằng mổ sớm còn có tác dụng duy trì tốt chức năng tinh hoàn bên lành so với mổ muộn. Đặc biệt 2008 Châu Âu đưa ra đồng thuận nên mổ trước 1 tuổi[3,9] Vì vậy lựa chọn mổ hạ tinh hoàn của chúng tôi 1-2 tuổi là phù hợp với khuyến cáo của các tác giả trên thế giới. Kết quả phẫu thuật của chúng tôi ( bảng 4 ) thấy lỗ bẹn ngoài và ống bẹn mổ đưa xuống bìu được hoàn toàn, nhưng ổ bụng và lỗ bẹn trong có 13 tinh hoàn thì đưa xuống bìu được 9, có 2 tinh hoàn cố định vào ống bẹn chờ mổ thì 2, cắt 2 vì bó mạch thừng tinh quá ngắn và không tìm thấy 2 tinh hoàn. Theo nghiên cứu của Hoàng Tiến Việt (2007 )[6] hạ được tinh hoàn xuống bìu 100% ở trẻ ẩn tinh hoàn được mổ trước 2 tuổi. Nhận định của Joel M Sumfest (2012 ) THKXB sờ thấy tỉ lệ thành công là 95-96 %, ở đây chúng tôi chưa gặp trường hợp nào không thành công. Biến chứng sau mổ: cắt vào mạch máu, teo tinh hoàn, nhiễm trùng, phù nề tinh hoàn…chúng tôi chưa gặp nhưng theo y văn tỉ lệ này từ 1 – 5 % và chúng tôi cần phải theo dõi thêm[4,13].
V/ Kết luận :
Qua theo dõi 360 trẻ có THKXB từ sơ sinh đến 2 tuổi chúng tôi rút ra kết luận :
-                      THKXB sau sinh tự xuống trong năm đầu 64,7%, trẻ non tháng tự xuống cao hơn đủ tháng.
-                       Điều trị HCG xuống bìu hoàn toàn 30,6 % , chủ yếu TH ở lỗ bẹn nông, lỗ bẹn sâu và ổ bụng không thấy xuống phải điều trị ngoại.
-                       Tinh hoàn ở lỗ bẹn nông và ống bẹn mổ hạ thành công 100 %, ổ bụng và lỗ bẹn sâu xuống 9/13 tinh hoàn, xuống một phần cần mổ thì hai 2/13, cắt bỏ 2/13, không tìm thấy 2.
-                      THKXB điều trị sớm trước 2 tuổi ít gặp biến chứng.
Tài liệu tham khảo
1.Nguyễn Thị Ân (2000), “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hiệu quả của HCG trong điều trị THKXB ở trẻ em”. Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y khoa – Trường ĐHY Hà Nội.
2.Kaleva M, Arsalo A, Lonhimo I, Rapola J, et all, (1996), “ Treatment with Human chorionic gonadotrophin for cryptorchidism: clinical and histological effects”. International Journal of andrology, 19(5):293-298.
3.Sekabira. J, Kaggwa.S, Birabwa Male. D(2005), “Prevalence and patterns of undescended testis among primary school pupils in Kampala, Uganda”. East and central African Journal of Surgery: 13-17
4.Preiksa R.T, Zilaitiene B, Matulevicius B, et al (2005), “ Higher than expected prevalence of congenital cryptorchidism in Lithuania: a study of 1204 boys at birth and 1 year follow-up”. Hum Reprod, July 20(7): 1928-1932
5.Hadziselinovic F (1983), “Cryptorchidism: Management and implication”. Berlin, Springer 11-13
6. Hoàng Tiến Việt (2007), “ Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tinh hoàn không xuống bìu tại bệnh viện Việt Đức”- Luận văn tốt nghiệpBác sỹ chuyên khoa cấp II – Trường ĐHY Hà Nội.
7. Lê Tất Hải (2006), “ Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị tinh hoàn không xuống bìu, không sờ thấy” Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II Trường ĐHY Hà Nội.
9.Thái Minh Sâm (2006), “ Kỹ thuật kéo dài thừng tinh trong điều trị tinh hoàn ẩn thể cao”; Luận án tiến sỹ y học. ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
10.E Martin Ritzen et al(2008), “ Undescended testes: a consensus on management”, the 5th Ferring International paediatric Edocrinology Symposium , Baveno, Italy
11.Joel M Sumfest, Edward David Kim (2012),“Cryptorchidism treatment & management” http:// emedicine.medscape.com/article/438378-treatment#a28, Jan 20.
12.Kollin C, Hesser U, Ritzen EM, Karpe B (2006), “Testicular growth from birth to 2 years of age, and the effect of orchidopexy at age nine moths: a randomized, controlled study”. PubMed Mar, 95(3):318-324
13.Steven G Docimo, Richard I Silver, William Crome (2000), “The undescended testical: Diagnosis and management”. Published by the American Academy of family physicians. November 1. Vol 62, No 9: 2037-2047.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Home Category Blog KẾT QUẢ THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN KHÔNG XUỐNG BÌU Ở TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều