Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

  • Giới thiệu

  • Tin tức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...
HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...
Bảng quảng cáo

KHE HỞ THÀNH BỤNG: CÁI GIÁ CỦA MỘT DỊCH BỆNH KHE HỞ THÀNH BỤNG: CÁI GIÁ CỦA MỘT DỊCH BỆNH

Email In

Charles Keys, Melanie Drewett, David M. Burge

Đại học Southampton, Vương quốc Anh

Journal of Pediatric Surgery 2008; 43:654-57

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Tỷ lệ mắc bệnh khe hở thành bụng đang tăng đãđược cơ quan y tế nhấn mạnh như một mối lo tăng dần. Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khoẻ các trẻ mắc bệnh, tỷ lệ mắc bệnh tăng này cũng ảnh hưởng tới chi phí chữa bệnh. Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá chi phí tài chính cho việc điều trị bệnh khe hở thành bụng tại một trung tâm phẫu thuật sơ sinhcấp ba.

Phương pháp: Phân tích hồi cứu được tiến hành trên tất cả bệnh nhân khe hở thành bụng được phẫu thuật tại một trung tâm phẫu thuật sơ sinh cấp ba từ tháng 1 / 1996 đến 12 / 2005.Chỉ số chính đánh giá kết quả  bao gồm: tỷ lệ mắc bệnh, thời gian nằm viện, và tổng chi phí cho tất cả bênh nhân mỗi năm.

Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh tăng gấp 3 lần trong 10 năm. Chi phítrung điểm cho mỗi bệnh nhân là khá ổn đinh. Một vài bệnh nhân có rối loạn nhu động ruột nghiêm trọng có thời gian nằm viện dài. Khi bệnh trở lên phổ biến hơn, số bệnh nhân nặng tăng dẫn đến tăng chi phí hằng năm không theo tỷ lệ tương ứng với số tăng của bẹnh nhân. Chúng tôi đánh giá chi phí  hàng năm tạiAnh and Wales tăng từ 3.6 triệu bảng năm 1996 đến vượt quá 15 triệu bảng năm 2005.

Kết luận: Cần có một nghiên cứu cấp bách để tìm hiểu nguyên nhân của bệnh và rối loạn nhu động ruột nặng xuất hiện ở một số bệnh nhân phức tạp.

     Khe hở thành bụng là tổn thương bất thường bẩm sinh của thành bụng trước. Tất cả bệnh nhân khe hở thành bụng ban đầu có rối loạn nhu động ruột và đòi hỏi phải nuôi dưỡng tĩnh mạch. Nguyên nhân của bệnh và rối loạn nhu động ruột đi cùng với bệnh  chưa được hiểu rõ (1). Hiện tạikhông có phương pháp điều trị hiệu quả cho rối loạn nhu động ruột ngoài việc chờ đợi đến khi nó tự hết.

    Tỷ lệ mắc bệnh khe hở thành bụng tăng lên ở nước Anh (2,3) và thế giới (4,5).  Nghiên cứu này đánh giá tỷ lệ mắc bệnh, kết quả, và tổng chi phí điều trị khe hở thành bụng ở một rung tâm phẫu thuật sơ sinh cấp 3 từ năm 1996 đến năm 2005.

1. Phương pháp nghiên cứu.

      Hồi cứu tất cả các bệnh nhân khe hở thành bụng được điều trị tại Trung tâm phẫu thuật nhi ở Southampton, Anh quốc, phục vụ mạng lưới sơ sinh Bờ biển Trung tâm phía nam với dân số xấp xỉ  3 triệu người và tỷ lệ sinh xấp xỉ 30.000 / năm. Những biến số đánh giá bao gồm tổng thời gian nằm viện ở đơn vị sơ sinh hoặc đơn vị nhi khoa và mức độ phụ thuộc của chăm sóc sơ sinh (điều trị tích cực, phụ thuộc cao, hoặc chăm sóc đặc biệt như định nghĩa bởi hội y khoa chu sinh Anh) (7). Bệnh nhân được xác định từ dữ liệu khoa phẫu thuật sơ sinh, thời gian nằm viện sẽ thu được từ dữ liệu này. Bệnh nhân được chuyển từ đơn vị phẫu thuật sơ sinh tới đơn vị sơ sinh hoặc khoa khi để tiếp tục chăm sóc, những trường hợp này sẽ được hồi cứu lại để tính tổng thời gian nằm viện. Chi phí phẫu thuật không được tính vào.Hơn nữa hiện nay chúng tôi sử dụng thường quy túi Silo, và phần lớn bệnh nhân không phải phẫu thuật lần nào để đóngkhe hở thành bụng.

      Bảng giá ở khoa sơ sinh năm 2005 là 1170 bảng mỗi ngày cho điều trị tích cực hoặc chăm sóc phụ thuộc cao và 320 bảng mỗi ngàycho chăm sóc đặc biệt . Tổng chi phícho tất cả các trường hợp khe hở thành bụng (tính theobảng giá năm 2005 hơn là áp dụng giá ở thời điểm hiện tại) được so sánh mỗi năm từ năm 1996 đến năm 2005 và chi phí hàng năm ở Anh và Wales (8) được tính từ thống kê tỷ lệ sinh quốc gia.

      Chúng tôi cũng so sánh những chi phí này với chi phí sẽ được tính nếu theo bảng giá đề nghị thanh toán theokết quả bởi Bộ y tế 7/2006 (9). Một trẻ sơ sinh với 1 chẩn đoán chính được tính 1572 bảng mỗi ngày cho 24 ngày đầu và 279 bảng cho mỗi ngày sau đó.

     Những bênh nhân cần tiếp tục được điều trị và được điều trị ở khoa nhi hơn là ở nhà, chúng tôi tính thêmchi phí mỗi ngày nằm viện khoa nhi là 440 bảng. Tổng chi phí cho trẻ nằm viện vượt sang năm mới đựơc tính vào năm sinh. Chi phí lớn hơn có thể xảy ra nếu trẻ được chuyển tới khoa tiêu hoá của BV địa phương , nhưng trường hợp của chúng tôi, chúng tôi cũng là trung tâm của địa phương về tiêu hoá , và chi phí cho mỗi ngày nằm viện cũng như trên. Không có bệnh nhân nào của chúng tôi phải chuyển đi ghép tạng, nhưng chi phí sẽ lớn hơn nếu phải cần đến ghép.

2. Kết quả

    Từ ngày 1/1/1996 đến 31/12/2005, 99 bệnh nhân khe hở thành bụng nhập viện. Có 6 bệnh nhân nhập viện từ ngoài mạng lưới sơ sinh khu vực và được chuyển trở lạitrung tâm địa phương tương ứng để tiếp tục điều trị. Có 3 bệnh nhân từ mạng lưới sơ sinh của chúng tôi được điều trị ở vùng khác được tính thời gian nằm viện và mức độ chăm sóc trung điểm. Vì vậy, 96 bệnh nhân được phân tích số liệu.

    Tỷ lệ mắc bệnh khe hở thành bụng được chỉ rõ ở biểu đồ 1. Nó cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tăng một cách chắc chắn , có ý nghĩa (p < 0.1) từ 6 đến 8 trường hợp mỗi năm vào cuối những năm 90 tới 19 trường hợp vào năm 2005.

    Bảng 1 cho thấy tổng số ngày nằm viện ở đơn vị sơ sinh và đơn vị nhi khoa. Thời gian điều trị ở đơn vị sơ sinh từ 9 đến 146 ngày (trung điểm 29 ngày), và tổng thời gian nằm viện từ 9 đến 385 ngày (trung điểm 33 ngày).  61 bệnh nhân điều trị quá 24 ngày. 44 bệnh nhân cần chăm sóc nội trú hơn 30 ngày và 16 bệnh nhân hơn 60 ngày. Đó chính là những bệnh nhân khe hở thành bụng  với rối loạn nhu động ruột kéo dài đòi hỏi thời gian dài hơn cho đến khi có thể nuôi dưỡng đường ruột và  những bệnh nhân này nằm viện  thời gian dài để nuôi dưỡng tĩnh mạch.

     Biểu đồ 2 cho thấy chi phí điều trị cho bệnh nhân khe hở thành bụng mỗi năm dựa trên mức giá hiện tại. Chi phí điều trị khe hở thành bụng tăng từ 181.000 bảng năm 1996 đến 1.118.000 năm 2005.

    Tuy nhiên năm 2005 khá đặc biệt vì có 3 bệnh nhân nằm viện quá lâu và do đó năm 2005 không có tính chất đại diện cho chiều hướng tăng chi phí cho các năm sau.

                Chi phí cho mỗi bệnh nhân từ 10.240 tới 238.600 bảng. Chi phí trung điểm của mỗi bệnh nhân mỗi năm từ 26.000 bảng tới 47.000 bảng (bảng 2). Phân tích chi tiết của biểu đồ cho thấy giá trị thay đổi giữa các năm là bởi vì có sự ảnh hưởng của một số nhỏ bệnh  nhân có thời gian nằm viện kéo dài. Tuy nhiên, những bệnh nhân này ảnh hưởng nhiều tới chi phí tài chính. Chi phí trung bình của 16 bệnh nhân (17%) có thời gian nằm viện hơn 60 ngày là 116.500 bảng, tổng chi phí cho nhóm này là 1.860.000 bảng. Chiếm tới 40%  tổng chi phí của 96 bệnh nhân. 9 / 16 bệnh nhân có thời gian nằm viện vượt quá 100 ngày và 1 bệnh nhân vẫn ở bệnh viện ở xa cho lần sinh nhật đầu tiên.

      Tỷ lệ sinh ra sống hiện nay hàng năm  trong mạng lưới là 30.000 trẻ. Năm 2005, có 645.385 trẻ sinh sống ở Anh và Wales (8). Nếu sự tăng này phản ánh trên mức độquốc gia, sẽ được tính rằng năm 2005, có 400 trẻ sinh với khe hở thành bụng  với chi phí điều trị ở Anh và Wales là 23.578.000 bảng. Nếu như tỷ lệ trẻ mắc khe hở thành bụngchúng tôi báo cáo năm 2005 là giá trị đỉnh có tính chất đơn lẻ và tỷ lệ mắc 4/10.000 trẻ sinh ra sống được dùng (6), chi phí cho năm 2005 ở Anh và Wales sẽ là 15.833.000 bảng.

3. Thảo luận

    Khe hở thành bụng là bệnh lý bẩm sinh với tỷ lệsống hơn 90 % (10). Với tăng tỷ lệ mắc bệnh, có sự tăng tương ứng chi phí cho điều trị bệnh này (11). Điều này đòihỏi những nghiên cứu trong tương lai để tìm hiều về nguyên nhân, cách ngăn chặn và điều trị bệnh (6,11). Nhiều nghiên cứu tiến hành nghiên cứu về nhân chủng học và dịch tễ học để cố gắng tách biệt được những yếu tố nguyên nhân. Những yếu tố nguy cơ đã được nghiên cứu bao gồm tuổi mẹthấp, thuốc asspirin, và phơi nhiễm bởi influenza virus,dùng chất kích thích, và thuốc lá. Cho đến nay chưa có kết luận nào chắc chắn (1).

   Những nghiên cứu khác về rối loạn nhu động ruột liên quan với khe hở thành bụng. Phơi bày của ruột với những tác nhân khác nhau của dịch ối trong tử cung đã được cho rằng có những ảnh hưởng tới nhu động ruột sau sinh (12,13) mặc dù không có bằng chứng nào rằng sự trao đổi dịch ối có thể làm tăng nhu động ruột sau sinh ở người. Sự trì hoãn trưởng thành của cấu trúc tạo nhịp ở ruột và tế bào cơ trơn đã được chứng minh ở chuột với khe hở thành bụng (14), điều này có thể giải thích sự trì hoãn khởi phát nhu động của ruột. Các thuốc tăng nhu động ruột không có tác dụng.

    Nghiên cứu này khẳng định tỷ lệ mắc bệnh khe hở thành bụng tiếp tục tăng. Không ngac nhiên khi chi phí tài chính tăng theo, chủ yếu là để hỗ trợ cho những trẻ bị rối loạn nhu động ruột nuôi dưỡng tĩnh mạch cho đến khi nuôidưỡng được đường ruột. Trẻ với rối loạn nhu động ruột nặng nhất có thể tốn chi phí đến gấp 7 lần trung bình, mặc dù tỷ lệ bệnh nhân nằm viện dài ngày là không thay đổi, tăng nhỏ số bệnh nhân này có ảnh hưởng mất cân đối tới tổng chi phí. Ngoài chi phí tài chính, thời gian nằm viện kéo dài ảnh hưởng lớn tới trẻ và gia đình. Phụ thuộc nuôi dưỡng tĩnh mạch cũng gây nên biến chứng và tử vong do nhiễm trùng tái diễn tĩnh mạch trung tâm và bệnh gan tắc mật.

    Chúng tôi nghi ngờ rằng sự tính toán của chúng tôi còn dưới chi phí thực tế cho điều trị bệnh khe hở thành bụng. Bảng giá sử dụng cho bệnh nhân điều trị nội trú không phản ánh đúng chi phí cho những bệnh nhân bị phụ thuộc cao. Tính toán của chúng tôi chỉ ra giá trị hàng năm cho điều trị bênh khe hở thành bụng ở Anh và Wales với bảng giá hiện nay, tăng xấp xỉ từ 3.6 triệu bảng năm 1996 vượt quá 15 triệu bảng hiện nay.

     Nghiên cứu này ủng hộ ý kiến rằng cần có nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân của bệnh để có thể  giảm tỷ lệ mắc bệnh. Nó cũng hướng chú ý tới sự cần thiết nghiên cứukhám phá ra cách phục hồi  nhu động ruột nhanh chónghơn. “Dịch bệnh” này tạo ra cơ hội nghiên cứu một số lượng lớn bệnh nhân.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 11:35 )  
You are here: Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Quốc tế KHE HỞ THÀNH BỤNG: CÁI GIÁ CỦA MỘT DỊCH BỆNH KHE HỞ THÀNH BỤNG: CÁI GIÁ CỦA MỘT DỊCH BỆNH

Hội phẫu thuật nhi Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II HỘI PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM (2012 – 2017)                                                        ...
13 January 2015 Đọc thêm...

Tin tức, sự kiện mới

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT NHI VIỆT NAM LẦN THỨ 9 NĂM 2014

Ngày 12/12/2014 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế VinMec đã diễn ra Hội nghị phẫu thuật Nhi Việt Nam lần thứ 9 với sự tham gia của các giáo sư, tiến sư đầu ngành...
30 December 2014 Đọc thêm...

Thông tin mới

Tin xem nhiều